Der skal to til tango – også online

Selv med grundig planlægning og en god drejebog kan det være svært at være alene om at styre de ting, som foregår under online mødet.

Der er nemlig meget at holde styr på. Både i forhold til teknik, deltagere, dagsorden og tid, hvis I vil være sikre på at mødet er effektivt og engagerende.

Vær to om online mødet

Det er derfor en god ide at være to ved online mødeleder bordet:

1) En der sørger for at teknikken fungerer, fx:
• Præsentationerne
• At alle kan høre (og også gerne se) dem der taler.
• At deltageraktiviteterne fungerer, fx afstemninger eller virtuelle whiteboards, og alle deltagerne kan være med i dem.
• At deltagerne får hjælp til det tekniske, hvis behovet opstår.

2) En der som mødeleder og facilitator har styr på mål, deltagere og tid, og som kan koncentrere sig om at:
• Lede dialogen mellem deltagerne
• Sørge for, at indlægsholderne holder tiden og sporet
• At I (op)når det I skal.
• At ”holde den kørende” hvis teknikken driller.

I kan skifte roller undervejs

Ofte giver fordelingen af de to roller ovenfor sig selv. Men hvis det i forhold til mødets indhold og mål giver bedst mening at I skifter roller undervejs, fx hvis en af jer ved mest om det pågældende emne, så kan I sagtens skifte roller undervejs. Også hvis I som teknisk ansvarlig og mødeleder sidder på hver jeres lokalitet, dvs. ikke i det samme fysiske lokale. Det har jeg selv oplevet for nylig under et møde, og det fungerede fint. Men der var også tale om erfarne onlinemødeledere.

Min anbefaling er derfor, at I starter med at sidde i det samme lokale de første gange, I skal være TO om onlinemødet.

Få flere tips til design og facilitering af dit online møde, se nedenfor