Styrk netværket og få forbavsende inspiration til din udfordring

Artikel: Mere fokus på professionel tilgang til netværk - men stadig kun få der bruger netværket strategisk

Af Isabella Gothen, netværksansvarlig på Roskilde Central-bibliotek og Line Holst Jensen, AZENA

Hvis I skal starte et nyt netværk, eller fyre op under et eksisterende, så er her netværksaktiviteten, som I bliver nødt til at prøve.

Den tager kun 15-20 minutter, og kan med fordel laves lige før en pause så deltagerne kan fortsætte på egen hånd.

Det særlige ved denne aktivitet er, at deltagerne også får inspiration til deres udfordring, når en anden person præsenterer deres udfordring for en tredje person. Resultatet er ofte forbavsende ny inspiration og skæve vinkler, som ellers ikke var opstået. Dette styrker engagementet i hinandens udfordringer, så I når et spadestik dybere i netværket.

Sådan gør du på netværksmødet

Læs inden netværksmødet nedenstående igennem og sørg for et A4 ark/deltager (gerne farvet papir).

På netværksmødet: Læs op:

A. Her har I hver et A4 ark (gerne farvet papir)

B. Skriv nu dit navn, og en aktuel udfordring på den øverste del af arket (2 min.)

C. Find sammen to og to med en makker = en person, som du ikke kender/så godt.

D. Læs en af jeres udfordringer op. Spørg så din makker:

  1. Kender du det?
  2. Har du inspiration til håndtering af udfordringen?

Skriv kort om de pointer, som din makker giver dig, på dit A4 ark (under udfordringen).

E. Byt og gentag med makker. Brug i alt 6 minutter, dvs. 3 minutter pr udfordring.

F. Byt nu A4 ark, og find en ny makker.

G. Præsenter din nye makker for udfordringen på A4 arket, og få makkerens svar på de to spørgsmål fra før. Skriv pointerne på det respektive A4 ark. Byt og gentag med samme makker. Brug i alt 6 minutter, dvs. 3 minutter pr udfordring.

H.Giv nu A4 arkene tilbage til deres ejere.

I. Er der en, som gerne vil have hjælp til at forstå de pointer, som du har fået på dit A4 ark? Brug max 2 minutter. Gentag evt.

God fornøjelse!