Tænk både ”de rigtige” og ”rigtig mange” når du skal skift spor – kvalitet og kvantitet i netværk

Når du står overfor en ny type udfordring eller skal skifte spor karrieremæssigt, er det godt at tænke både i kvalitet og kvantitet i forhold til dit netværk.

Kvalitet – kend ”de rigtige”

Kvalitet i netværk siger noget om, hvor stærke bånd du har til dem, du kender, og dermed hvor gode muligheder du har, for at andre vil hjælpe dig i en given situation.

Kvalitet er også at have de rette relationer. Det nytter fx ikke at have mange gode og stærke relationer i smykke-branchen, hvis du selv ønsker at arbejde med udvikling af elektroniske spil.

Det er også en kvalitet, at der er diversitet i dit netværk, dvs. at der er en vis spredning på brancher, viden og personligheder blandt dem, du kender.

 

Kvantitet – kend ”rigtig mange”

Kvantitet i netværk handler derimod om, hvor stort et netværk du har, dvs. hvor mange du kender. Det er oftest det, man taler om i netværkssammenhænge.

Normalt er det vigtigere, at ens netværk er kendetegnet ved kvalitet, men derfor skal du alligevel være opmærksom på størrelsen af dit netværk. Når du kender mange mennesker, har du typisk mange indgange til forskellige brancher, viden og personligheder.

I nogle jobs er et stort netværk afgørende, fx ledere og borgmestre. Men også mange videnmedarbejdere har brug for et stort netværk, som giver mulighed for hurtigt og fleksibelt at finde og kvalificere viden, og skabe nye kontakter.

 

Sådan vurderer du kvalitet og kvantitet i netværk

Vurderingen af dit netværks kvalitet og kvantit afhænger af dit udgangspunkt, og det du gerne vil.

I forlængelse af eksemplet ovenfor vil jeg fx vurdere mit netværk som stærkt kvalitativt, hvis jeg har mange stærke relationer i smykke-branchen, og jeg selv arbejder med smykker, men svagt kvalitativt hvis jeg gerne vil udvikle elektroniske spil.

Det bedste er derfor at du kortlægger dit netværk i forhold til en konkret udfordring fx et jobskifte. Derefter kan du vurdere, om der er brug for at styrke nogle eksisterende relationer, eller skabe nogle nye kontakter, fx til personer der arbejder der, hvor du gerne vil hen.

Ønsker du at få nye kontakter, at det er godt at have et netværk præget af kvantitet, altså kende mange mennesker. Det er altid meget nemmere at få nye kontakter fx inden for en branche, du ikke kender, hvis du bliver anbefalet af en, eller bare får et navn og et ”hils fra mig”.

Derfor er det altid godt at vedligeholde og udbygge sit netværk, også selvom du ikke umiddelbart har behov for dem. Du ved jo aldrig hvornår du får brug for dem, og det er altid inspirerende at få nye input. Tænk langsigtet i både kvalitet og kvantitet i netværk.

Åbenhed og diversitet giver kvalitet og kvantitet i netværk

Jo mere vi taler med de samme få personer, som ligner os selv, jo mindre tilgang af ny viden og inspiration.

Så vær opmærksom på, at dit netværk ikke er for lukket og homogent, hvis du vil udvikle dig og være nytænkende. Sæt pris på forskellighed. Husk at det ofte er afgørende, at du også kan etablere og udvikle relationer med dem, der IKKE ligner dig selv.