Tag fat i mødeledelsen – start med John Cleese

Måske kender du den allerede, ellers er den værd at bruge et par minutter på: Videoen ”Meetings – bloody Meetings”.

Man sover da på møderne

Her spiller John Cleese spiller mødelederen, som i retten bliver dømt for elendig mødeledelse iført pyjamas, fordi hans mødeforberedelse foregår i sengen aftenen forinden, og fordi han mener, at man kan sove på møderne, som i øvrigt intet har med arbejde at gøre!

Her tager dommeren fat på nogle af de klassiske mødeleder-brølere, fx: Dårlig forberedelse af mødet (aftenen før), ingen eller uklare MødeMål, og manglende overholdelse af dagsorden og tidsplan, ledelse af dialogen under mødet, opsummering af mødets beslutninger osv.

Brug videoen sådan her

Indholdsmæssigt er der intet nyt under solen i videoen. Men formmæssigt er det anderledes og sjovt, specielt hvis I vælger den version af videoen, som er lagt ind på youtube i 2010. Her er der mere saft og kraft i John Cleese end på den video, der er lagt ind i 2012.

Her er den måde, jeg ville bruge videoen på i forhold til en møderække (fx afdelingsmøderne i teknisk afdeling), der trænger til at blive kigget efter i sømmene:

  1. Afsæt 20 minutter i dagsordenen til et konkret møde, kald fx dagsordenpunktet ”Vores møder i retten med John Cleese” og skriv, hvad formålet er, fx ”At tale om det, der er godt/kunne være bedre ved vores møder”
  2. Sæt når tiden er inde videoen på, og se den igennem (3 min). Husk at forklare hvad formålet er, og hvornår I taler om det I ser på videoen.
  3. Se derefter videoen igen, men bed forinden mødedeltagerne om at notere, hvilke pointer, de ser og hører: Fx at mødelederen kommer for sent. Mødelederen er uforberedt osv. Afspil videoen igen om nødvendigt.
  4. Tag så en runde hvor I samler op på pointerne i korte sætninger. Gør det hurtigt så ingen fortaber sig i detaljerne. Skriv pointerne op efterhånden så alle kan se dem.
  5. Saml pointerne under overskrifter, del deltagerne i grupper af 3-5 personer, og fordel overskrifter med pointer på grupperne. Bed derefter grupperne tale om ”deres” pointer: a) Vores oplevelser med …(pointerne). b) Konkrete forslag til forbedringer.
  6. Giv nu hver gruppe et par minutter til i plenum at fortælle om det, de har talt om. Tag noter undervejs.
  7. Beslut til sidst hvilke pointer, I vil arbejde videre med, hvad I vil gøre for at forbedre jeres møder, og hvem der har ansvaret. Skriv ind i mødets resume.
  8. Følg op!! På det næste møde.

Se videoen her: John Cleese “Meetings, bloody meetings”.