Tag højde for netværkstype og antal deltagere

Udbytterige netværk

Når du planlægger et netværksmøde, er der nogle generelle forhold, du skal være opmærksom på. Derudover er der nogle særlige forhold, du skal tænke over, afhængigt af om der er få eller mange deltagere, og hvor godt de kender hinanden.

Taletid og antal på alle netværksmøder

På alle netværksmøder skal du sørge for at:

 • Den enkelte deltager får ordet og tilstrækkeligt med taletid
 • Inddele deltagerne i mindre grupper, og tænke over hvem der skal sidde sammen med hvem.
 • Gennemtænke mødets logistik og rammer ikke mindst i forbindelse med dialogøvelser i mindre grupper, pauser og måltider
 • Deltagerne både på en styret og ikke-styret måde kan netværke med hinanden

En styret måde eller aktivitet er fx når du beder et vist antal/nogle bestemte deltagere om at tale om noget bestemt i et vist tidsrum. En ustyret måde er fx en pause hvor deltagerne kan tale med dem de vil.

Udover ovennævnte, skal du planlægge dit netværksmøde i forhold til hvor mange deltagere der er, og hvor godt de kender hinanden.

Mange deltagere, der ikke kender hinanden på netværksmødet

På møderne i inspirationsnetværk hvor der er mange deltagere, og hvor deltagerne typisk ikke kender hinanden:

 • Er det sværere at skabe fortrolighed
 • Bliver mødet ofte mere formelt.
 • Er der større potentiale for dynamik

Sørg derfor for at:

 • Deltagerne sidder 5-6 personer ved mindre borde, så de har en base i det store møde
 • Deltagerne fra mødets start får talt med et par af de andre deltagere
 • Rammerne er indbydende og venlige (i stedet for pompøse og højti
 • delige), så de understøtter en afslappet og fortrolig stemning

Udover ovennævnte, skal du planlægge dit netværksmøde i forhold til hvor mange deltagere der er, og hvor godt de kender hinanden.

Færre deltagere, der kender hinanden godt

På netværksgruppemøder med max 15 deltagere, der kender hinanden godt:

 • Er det lettere at skabe fortrolighed og en uformel stemning
 • Kan der være mindre dynamik på mødet

Sørg derfor for at:

 • Deltagerne skiftes til at være på med cases, og på andre måder får til opgave at fortælle om og udforske nye sider af deres viden og erfaringer, så de lærer hinanden bedre at kende fra forskellige sider og inspirationen og dynamikken bevares
 • Dialogformer og mødeformer er afvekslende

Dette indlæg er fra Guiden i værktøjskassen: