Timeout – 5 min 3 gange dagligt

time out møder er effektive

På Låsbyhøj rehabiliterings- og akutcenter i Kolding kommune har 3 daglige ultra korte strukturerede møder eller ”time-outs”, hjulpet gevaldigt på samarbejdet og effektiviteten i hverdagen.

“Før hjalp vi ikke hinanden nok, og vi vidste ikke, hvad hinanden foretog sig. Nu har vi et meget bedre samarbejde, og hvis én har en lidt kortere opgave, kan man tale om, hvorvidt der er noget, vedkommende kan gøre for en anden. ‘Jeg kan lige hjælpe dig med den seng’ eller ‘jeg kan lige hjælpe dig med at få ham i bad'”, fortæller Mette Lumby Kristensen.

Opskriften på de tre time-outs er er enkel og struktureret

Hver timeout tager højst fem minutter. Medarbejderne er på skift tovholder på en timeout og sørger for, at hver enkelt kollega får besvaret nogle faste spørgsmål som:

-Hvordan er du med?

-Behov for hjælp?

-Hvem kan hjælpe

-Hvem har planlagte møder til formiddag?

-Hvem uddelegeres der til?

Derudover er der spørgsmål, som afhænger af om time-out’en ligger formiddag, middag eller aften:

Formiddag fx;

– Er der nogen, som har behov for hjælp til at få sin borger fulgt op til sjov motion?

Middag fx;

– Hvem har brug for PC-tid?

– Hvilke borgere skal have mad ned? ◊ hvem tager med fra?

– Hvem er ude af huset?

Kl. 14.00 fx;

– Hvem er i ”marken”?

– Hvem skal sove/ønsker ikke at komme op?

– Hvem gør tlf. klar til aftenvagten

Er der nogle spørgsmål, som det ville give mening at mødes ultra-kort om i din virksomhed en eller flere gange dagligt? Så skriv dem gerne her.

Se hele artiklen her.