Afklar det optimale vidensflow i dit netværk

Evaluér vidensflowet i dit netværk - stemmer det faktiske og ønskede flow overens?

Her får du et par gode råd til, hvordan du afklarer det ønskede vidensflow i dit netværk, ser på den eventuelle forskel mellem det ønskede og det faktiske vidensflow – og gør noget ved det!

Start med at afklare det optimale vidensflow

Svar på følgende spørgsmål:

Hvis der er tale om et semi- eller fuldt faciliteret netværk, hvilke behov har netværksejeren da for at:

  1. Informere/påvirke netværksdeltagerne?
  2. Netværksdeltagerne informerer netværksejeren?
  3. Netværksdeltagerne deler viden indbyrdes

Fordel 100% på de tre pile i figuren til højre

Hvis der er tale om et selvstyrende netværk, ønsker I da:

Selv at dele viden, stå for indlæg osv., eller
Trække på eksterne personer (også)

Fordel 100% på de to pile i figuren til højre

Afklar så det nuværende vidensflow

Tal med netværksdeltagerne om hvordan de oplever det faktiske vidensflow, og fordel de 100% på de to hhv. tre pile afhængigt af om netværket er selvstyrende, semifaciliteret eller fuldt faciliteret.

Tal om, hvorfor der er forskel på det ønskede og faktiske vidensflow

Bed deltagerne fortælle om deres individuelle oplevelser og behov fremover mht. vidensflowet

Tal om hvorfor den eventuelle netværksejer evt. har behov for at informere/påvirke netværksdeltagerne, eller for at de informerer netværksejeren

Find i fællesskab ud af, hvilket vidensflow I ønsker i netværket, og hvordan I gerne vil have at netværket og møderne fungerer fremover for at I opnår det ønskede vidensflow. Tal i den forbindelse om hvor meget envejskommunikation (fx indlæg og orienteringer), der er på møderne, og om hvordan I kan begrænse envejskommunikationen, så deltagerne får mere tid til at dele viden med hinanden, og til at bearbejde det, de har hørt (informationen) til egen viden, altså noget de selv kan handle på.

Lær mere om hvordan du med udgangspunkt i vidensflow-modellen designer effektive og engagerende videndelingsmøder, se nedenfor