Allier dig med en MødeObservatør

Hvis du gang på gang oplever, at mødeprocessen udvikler sig på en overraskende eller uhensigtsmæssig måde, kan det være en god ide at få assistance af en MødeObservatør.

MødeObservatøren observere stemningen og energien

MødeObservatøren kan være er en af deltagerne eller en udefrakommende

MødeObservatøren skal på en neutral og ikke-fortolkende måde observere stemningen og energien på mødet, holde øje med om deltagerne er vågne og ”med”, lytte til både det, der bliver sagt og det usagte, tonefald og toneleje samt se på kropssproget.

Hvis der opstår noget uforudset, energien falder eller der bliver dårlig stemning, skal MødeObservatøren bede om en kort pause/time out, hvor MødeObservatøren kan dele sine observationer med MødeLederen og eventuelt med resten af gruppen.

Det er naturligvis en fordel at finde og briefe MødeObservatøren før mødet, men du kan i princippet også gøre det spontant under mødet, hvis du mener, at der er en egnet kandidat blandt mødedeltagerne. Tænk dog her over, hvad det evt. vil gøre ved deltagernes indbyrdes roller, at du på den måde udpeger en MødeObservatør blandt dem.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du forklarer deltagerne, hvilken rolle MødeObservatøren har, og hvad de kan forvente sig af denne.

Få mere inspiration til jeres møder, se nedenfor