Gør forskellighed til en styrke i dit netværk

Når du gerne vil gøre forskelligheden til en styrke i dit netværk, så tænk over det, du kan gøre før netværket går i luften, dvs. når du sammensætter deltagerne i netværket, og når netværket er i gang.

Før – når du sammensætter deltagerne

Afklar før netværket går i luften indenfor hvilke områder, du gerne ser, at deltagerne er hhv. forskellige og ens.

Forskellighed for  enhver pris i et netværk giver sjældent mening fx hvis både deltagernes faglige baggrund, sektor/branche, stilling og erfaringsgrundlag er forskellige.

Til gengæld kan det være særdeles frugtbart, hvis deltagernes stillingsbetegnelse og ansvarsområde fx ”leder” eller ”netværksansvarlig” er ens, mens deres organisation/virksomhed eller netværk er forskelligt.

Når netværket er i gang

Når netværket er i gang, så sørg for følgende på netværksmøderne:

  1. Alle får ordet på mødet senest 5 minutter efter mødets start
  2. Alle deltagerne på skift er på med en ”case”, hvor de fortæller om en konkret udfordring eller situation fra deres hverdag og organisation/virksomhed. Dermed lærer deltagerne hinanden bedre at kende, og oplever at deres udfordringer ligner dem, de selv har, samtidig med at forskelligheden giver udsyn og inspiration
  3. Netværksdeltagerne får mulighed for at udvikle deres indbyrdes relationer og gøre relationerne flerstrengede – fx ved at give dem mulighed for at tale om andre ting end de strengt faglige
  4. Netværksdeltagerne opfordres til at italesætte fordelene ved forskellighed

Få hjælp til at komme godt fra start med netværket, og planlægge et godt netværksforløb, se nedenfor