Hvor stort skal netværket være?

Næste gang I skal etablere et fagligt netværk, så tænk grundigt over, hvad deltagernes faglige udbytte skal være.

Et fortroligt rum eller nye kontakter?

Overvej om deltagerne primært skal kunne:
1) Dele viden og få inspiration og sparring i et fortroligt rum, hvor deltagerne kender hinanden godt, og hvor tillid og fortrolighed mellem deltagerne er et bærende element.
2) Få nye kontakter og hurtig faglig inspiration, og hvor kontakten med mange forskellige og gerne nye mennesker er et bærende element.

Man kan nemlig ikke få begge dele i et netværk.Det hænger sammen med antallet af deltagere i netværket. Jo flere deltagere i netværket, jo bedre muligheder for at få nye kontakter og ny inspiration udefra. Til gengæld gør de mange relationer i et stort netværk det mere svært at skabe et fortroligt rum, som i en mindre netværksgruppe.

Start med at afklare deltagernes udbytte

Det er derfor afgørende for netværkets succes, at I gør jer klart, hvad deltagerne skal have ud af at være med, og derefter bestemmer hvor mange der kan være med i netværket. Hvis I gerne vil begrænse jeres resurseforbrug pr. netværksdeltager, så overvej, om flere kortere forløb for mindre netværksgrupper kan være en løsning.

Alternativt kan I lade nogle af grupperne være selvstyrende evt. med hjælp fra fx Netværkskufferten, se nedenfor