I mesterlære som MødeLeder

En mødedeltager i dag kan få opgaven som MødeLeder i morgen, så start træningen allerede nu!

Alle i jeres organisation eller i virksomhed bør være klædt på til selv at kunne holde engagerende og effektive møder, og hvad er mere oplagt end at starte i det små med lidt Mødeleder-træning på møderne?

Start i det små med lidt Mødeleder-træning på møderne

I kan fx:

  1. Lade en eller flere af dem, der har et punkt på dagsordenen, være mødeleder for dette punkt, eller i hvert fald specificere dagsorden-punktets MødeMål og mødeproces.
  2. Lave et mødeleder-makkerpar, hvor to personer deler mødelederrollen.
  3. Lade en deltager, der har lyst til og flair for det, overtage mødelederrollen på hele mødet.

Efter mødet er det vigtigt, at I afsætter lidt tid til at den, der normalt er MødeLeder, taler med den der netop har været i MødeLeder-træning med henblik på at se på det der fungerede super godt og eventuelle forslag til forbedringer og fremtidig MødeLeder-træning.