Lav et klart og attraktivt program for dit netværksmøde

Et attraktivt program, der giver netværksdeltagerne lyst til at prioritere og komme til mødet, er naturligvis helt afgørende.

Det, som for hvert program punkt skal være helt klart

Derfor er det vigtigt, at deltagerne ved, hvad der skal komme ud af hvert programpunkt:

  1. MødeMålet, altså hvilket udbytte deltagerne skal have. Det kan fx være nye kontakter, markedsføring & salg, sparring & videndeling, faglig inspiration eller læring
  2. Hvor lang tid, der er afsat til punktet
  3. Hvem der er på som mødeleder, facilitator eller oplægsholder
  4. Hvilken rolle, deltagerne forventes at spille, og om der er tale om struktureret eller ustruktureret (fri) netværksdannelse:

Struktureret netværksdannelse

..er aktiviteter, der sikrer, at deltagerne får talt med hinanden på kryds og tværs, og at de får hilst på så mange som muligt, hvormed muligheden øges for at man møder nogle man har ”kemi” med. Struktureret netværksdannelse gør det lettere for deltagerne – specielt dem der er introverte – at møde nye mennesker.

Ustruktureret netværksdannelse

..er aktiviteter, hvor deltagerne kan tale med dem, de vil, om det, de vil, fx en pause. Her kan deltagerne pleje eksisterende relationer eller opsøge nye mennesker efter behov.

Overvej grundigt, hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte programpunkt. Tænk over, hvordan deltagerne vil reagere på de enkelte temaer og de aktiviteter, du har planlagt. Juster om nødvendigt din tidsplan og de aktiviteter du har planlagt, så du mener, at I kan nå igennem de enkelte punkter til den afsatte tid.

Få flere ideer til dit netværksmøde og lær hvordan du designer den perfekte mødeproces i værktøjskassen: