Lav landsdækkende netværk med omtanke

Til jer som gerne vil etablere landsdækkende netværk er der her et par hurtigt tips, der tager udgangspunkt i AZENAs model for netværkskoncept©. se nedenfor

1. Tænk netværksideen godt igennem

..inden I beslutter jer. Vær sikker på, at I kan få jeres eget/organisationens formål med at etablere netværket til at matche deltagernes formål med i netværket. Inddrag både kommende netværksdeltagere og netværks-ansvarlige/de organisationer, der skal stå med det praktiske ansvar for netværkene, og hør hvilke muligheder og udfordringer, de ser ift. netværkene – helt konkret.

2. Overvej netværkenes praktiske rammer og organisering

.. tænk ledelse og praktik helt ned til det enkelte netværksmøde og netværksdeltagernes transporttid til møderne.

3. Overvej hvilke kompetencer, de netværksansvarlige skal have

Er det den faglige indsigt i netværkenes emne, eller de netværksfaglige kompetencer, der er mest påkrævede? Beslut hvordan de netværksansvarlige skal klædes på til opgaven.

4. Planlæg, hvordan de netværksansvarlige skal organiseres og ledes bedst muligt.

Sørg for løbende at understøtte deres fællesskab og identitet som netværksansvarlige, nu når de til daglig er spredt over hele landet.

5. Afsæt de fornødne ressourcer til at komme godt fra start

Til at lave et grundigt forarbejde, klæde de netværksansvarlige på, understøtte deres arbejde hen ad vejen og sidst men ikke mindst til de mange, mange timer de netværksansvarlige skal have til at få netværket til at leve sundt og godt.