Prøv en ny måde at evaluere dit møde eller arrangement på

Kursus Brug dit netværk strategisk - analogt & online

Skriftlige individuelle evalueringsskemaer kan tage luften ud af slutningen på et hvert godt arrangement.

Deltagerne sidder alene med skemaet og får ikke reflekteret over deres læringspointer og forslag til forbedringer med de andre deltagere.

Det at sætte ord på eget udbytte og eventuelle kritikpunkter, og høre hvad de andre deltagere har oplevet, medvirker til at deltagerne får bearbejdet deres oplevelse af mødet.

En fælles evaluering giver også deltagerne mulighed for at lære af hinanden.

Prøv en fælles evaluering på dit næste møde

Du kan gøre sådan:

  1. Giv deltagerne 2 minutter til at tænke over eget udbytte eller læringspointer samt forslag til forbedringer.
  2. Tag derefter en runde, hvor hver deltager får max et minut til at fortælle. Bed dem om at undgå eventuelle gentagelser af tidligere udtalelser. Skriv ned på flipover.
  3. Bed til slut deltagerne om at fordele 5 streger på de udsagn på flipoveren – positive som negative – som de mener, er mest dækkende for arrangementet.
  4. Hvis der er tid så tæl op og opsumér i plenum.

NB! Hvis der er mere end 20 deltagere, så del dem op grupper på 10 deltagere, og udpeg en ordstyrer i hver gruppe.

Få flere tips til dit netværk, se nedenfor