Sæt deltagernes udbytte på dagsordenen og styrk relationerne

Det er en god idé ind imellem at fokusere på deltagernes konkrete udbytte af at være med i et netværk.

Det er med til at styrke netværket, og kan være en god anledning til – med et positivt udgangspunkt – evt. at justere netværkets faglige fokus og rammer.

Sådan sætter du deltagernes udbytte på dagsordenen

Du kan fx gøre sådan her:
1. Bed deltagerne om at bruge et par minutter på hver især at tænke over hvad de får ud af at være med i netværket – gerne så konkret som muligt.

2. Derefter kan du evt. opfordre dem til at tale om deres udbytte i grupper af fx 5-7 personer. Afsæt fx 5 minutter til det.

3. I kan også springe direkte til en hurtig opsamling i plenum, som her handler om at gøre bredden og dybden af deltagernes udbytte synligt for alle, og inspirere på tværs.

4. Som afrunding kan du spørge ind til eventuelle forslag til netværkets faglige indhold og rammer samt emner I ikke før
har berørt i netværket. Det kan også være, at der er behov for mere tid til videndeling og sparring, eller til at lære hinanden bedre at kende.

Få mere inspiration til hvordan I arbejder med jeres netværk, se nedenfor