Sæt fokus på jeres professionelle netværkarbejde på teammødet

Kursus Brug dit netværk strategisk

Hvis I ønsker at flere i jeres organisation er mere strategiske og professionelle i deres netværksarbejde, så prøv sammen at sætte ord på, hvad det vil sige at udvikle og bruge mulighederne i sit netværk  fx på et team- eller afdelingsmøde.

Gå mere professionelt til jeres netværk

Start med at bede hver deltager tænke på sidst vedkommende brugte sit netværk til at løse en konkret opgave: Hvad var det jeg gjorde?

Tag en runde – et minut til hver – hvor alle kommer til orde.

Tal så om det, man konkret kan gøre for at gå mere strategisk til sit netværksarbejde fx:

  1. Bruge enhver anledning til at udvide sit netværk og etablere nye kontakter
  2. Skabe overblik over dem man kender, og evt. det man har talt med dem om (specielt hvis det er nye eller mere perifære kontakter)
  3. Finde ud af hvem i ens netværk, der vil kunne hjælpe en videre med en konkret udfordring
  4. Hvordan man kontakter en netværkskontakt på en hensigtsmæssig måde i forhold til hvor godt man kender personen, og det man gerne vil have hjælp til
  5. Hvordan man kontakter personer, man ikke selv kender, men som man har fået anbefalet af en i sit netværk.