Sørg for at mødedeltagerne kan omskabe det, I informerer om til deres egen viden

Her er nogle tips til det, I kan gøre på jeres møder for at det, I informerer om, kan blive til mødedeltagernes egen viden.

Tipsene kan vedrører dels den måde I informerer på, og dels det I kan gøre for at deltagerne kan omskabe informationen til egen viden.

Informér målrettet og kortfattet:

  1. Skær ind til benet af det, der skal informeres om på mødet. Tænk over, hvem deltagerne er og målret informationen i forhold hertil.
  2. Sæt tid på. Husk at I kun bør bruge max 15 % af mødetiden på information, og at informationen max må vare 20 min. ad gangen.
  3. Informér gerne om det samme på forskellige måder, så alle har mulighed for at høre og forstå det. Tænk i læringsstile, når du formidler.
  4. Informér i stedet deltagerne inden mødet fx via mail, men giv dem kun den information, der er nødvendig for, at de kan forberede sig ordentligt. Forkort og bearbejd om nødvendigt.
  5. Test din formidlingsevne: Spørg fx en uge efter du har informeret om noget et par deltagere, om hvad de kan huske fra det, du informerede om.

Giv deltagerne mulighed for at omskabe informationen til noget, de selv kan bruge:

  1. Giv deltagerne mulighed for at tale om det, de ved om det emne, I vil informere om, inden I går i gang med at informere.
  2. Giv deltagerne tid til at tale om det, de har hørt, og hvordan de selv kan bruge det i mindre grupper lige efter, I har informeret om noget.
  3. Stil konkrete spørgsmål, så de får talt om det, der er vigtigt, og som de selv kan bruge, så de selv får relateret sig til den nye information.