Uddannelse af frivillige på webinarer styrker fællesskabet hos UngTilUng

Uddannelse af frivillige på webinarer styrker også det uforpligtende fællesskab hos UngTilUng

Hos UngTilUng har de droppet de fysiske kurser til fordel for webinarerne.

”Med webinarerne kan vi slå to fluer med et smæk: Vi kan uddanne vores frivillige, og styrke det uforpligtende fællesskab mellem dem. Samtidig kan vi nå ud til alle over hele landet, og vi kan lade dem deltage på vores kurser hjemmefra. Det er godt, hvis man har svært ved at komme ud af døren, og måske også gerne vil være anonym, som mange af vores frivillige ønsker” forklarer Anastasia Hegner, som er projektkoordinator og udgør halvdelen af UngTilUngs sekretariat. Alt andet i UngTilUng udføres af frivillige kræfter, digitalt.

UngTilUngs formål er nemlig at ”skabe et uforpligtende fællesskab, som ikke kræver, at man er fysisk til stede”, og hjælpe sårbare unge med at få øget velvære og livskvalitet mm. Organisationen bygger på at unge frivillige (peers), som har egen erfaringer med psykisk sårbarhed, hjælper andre unge med lignende udfordringer ”peer to peer”.

Det er derfor afgørende at de frivillige er klædt på til opgaven, og da tidligere forsøg på at få dem med på fysiske kurser ikke var den store succes (kun få dukkede op) går man nu all in på de virtuelle kurser, webinarerne.

”Vi bruger webinarerne til at undervise vores frivillige i deres opgaver, og til at understøtte vidensdeling og relationerne mellem dem. Dermed oplever de at være en del af det fællesskab, som udgør en stor del af deres motivation for at være frivillig”. Og det virker, forklarer Anastasia: ”Vi beder altid de frivillige om at evaluere vores webinarer, og en af de ting, vi spørger dem om er, om de oplever at være en del af et fællesskab. Det gør de. De føler at de kommer ind på de andre frivillige, selvom det foregår online.

Syv afholdte webinarer og flere på vej

UngTilUng har indtil nu afholdt 7 webinarer med deltagelse af 10-20 frivillige. Temaerne har alle det digitale univers som omdrejningspunkt, efter som det er her, de frivillige arbejder og møder brugerne: Derfor er webinar temaerne fx Etiske regler på nettet, Præstationsangst, Digital kommunikation, Coaching og frivillighed og senest Egen omsorg.

Webinarerne som varer 30-45 min. består af undervisning, og derefter korte ”break out sessions”. Her taler de frivillige to og to i 7-8 minutter om nogle spørgsmål, som de har forberedt sig på inden webinaret, deler erfaringer og lærer hinanden at kende. Bagefter vender de tilbage til plenum, hvor de kan fortælle eller skrive om det, de har talt om. Her vælger de fleste at skrive i chatten, kun få rækker en virtuel hånd op for at få ordet og tale.

”På vores webinarer er det op til de frivillige selv, om de vil være anonyme, og det er vigtigt, at vi skaber trygge rammer for dem. De skal mærke at der er styring på, og de ved, hvad de skal gøre, både når vi underviser dem, og når de selv taler sammen 2 og 2.

Julearrangement med 6 fysiske og 70 virtuelle deltagere

Til hverdag og fest – webinarer og virtuel deltagelse er bedst.

Det er ikke kun i forbindelse med kompetenceudvikling at det er godt at mødes virtuelt i UngTilUng, fortæller Anastasia. ”Vi har også gode erfaringer med at streame sociale arrangementer via vores Facebook grupper. Sidste år holdt vi et julehygge arrangement i København, som man kunne deltage i både fysisk og virtuelt: Vi var 6 fysiske deltagere, mens 70 personer deltog virtuelt i kortere eller længere tid i de to timer, som arrangementet varede. På den måde nåede vi ud til personer, som vil ellers ikke ville have fået kontakt med. Det vil forhåbentlig gøre det nemmere for dem at henvende sig til os næste gang, så de kan blive en del af det uforpligtende online fællesskab online, som er så vigtigt for vores brugere i UngTilUng.

Flere webinarer for frivillige i fremtiden

Webinarerne er nemme og billige at gennemføre selv med de begrænsede personalemæssige, økonomiske og tekniske resurser, som vi har til rådighed i sekretariatet, fortæller Anastasia, og fortsætter:

”Nu hvor vi har fundet et koncept for vores webinarer, som virker for vores frivillige og os selv, vil vi lave mange flere webinarer. Både gentagelser af dem vi har holdt og nye. Fx vil vi lave webinarer for nye frivillige a la ”Velkommen som frivillig i UngTilUng”. Dermed får vi lejlighed til at møde dem, og skabe relationer, og samtidig invitere dem ind i vores uforpligtende fællesskab, som ikke kræver, at de er fysisk til stede.”