Læring

Her kan du få konkrete metoder til at designe og gennemføre aktive, engagerende læreprocesser i kursuslokalet og på webinaret. Læreprocesser, hvor deltagerne forbereder sig forinden bl.a med mikrolæring, er aktive “on stage” i den synkrone undervisningssituation, og følger op når de er tilbage på deres arbejdsplads.

Metoderne er simple, nemme at anvende og ideelle for dig, som er underviser eller kursusansvarlig. Med dem kan du forbedre dine/jeres kurser markant.

Sammensæt jeres eget forløb: Kurser. Workshops. Værktøjer. Gå-hjem møder. Individuel 1:1 rådgivning & observation. Opfølgning.

 

Fokus på synkrone læreprocesser

Metoderne har fokus på de synkrone læreprocesser i kursuslokalet eller på webinaret, men bygger på at deltagernes forbereder sig og arbejder asynkront før og efter. Dermed bygger metoderne på ”flipped classroom” tilgangen til læring, og imødegår udfordringerne i forbindelse med ”transfer” fra kursus til praksis, se evt. nedenfor.

Du kan tage på kursus i analog undervisning i kursuslokalet, og kursus i webinarer. Hvis du er mere til værktøj så tjek WebinarBoxen

Flipped classroom vender det traditionelle læringsmiljø på hovedet, og er baseret på blended learning, hvor forskellige læringsmetoder jf. ovennævnte blandes, se mere her 

Transfer handler om at overføre noget lært fra kursuslokalet/webinaret til der, hvor det tillærte skal bruges (arbejdspladsen). Se evt. mere her.