Væksthus Hovedstadens vækstmøder optimeres med ny MødeModel

Mødemodel

Mere fokus på vækstvirksomhedernes behov for at lære noget, og mindre fokus på indlægsholdernes behov for at “komme af” med noget.

Det er nøgleordene for den nye MødeModel, som Væksthus Hovedstaden i samarbejde med AZENA har udviklet for møderækken for vækstvirksomheder, som gerne vil ind på nye markeder i andre lande.

Mere fokus på deltagernes behov og mindre på indlægsholderens

Vækstvirksomhederne, som er den primære målgruppe for vækstmøderne, får med den nye MødeModel nu mere tid til at tage de mange expert-råd til sig, og omsætte dem til noget, de selv kan bruge bl.a. via videndeling med de andre vækstvirksomheder.

MødeModellen er udviklet, så den kan bruges på de 8 vækstmøder om internationalisering i 2013, som Væksthus Hovedstaden står for i samarbejde med kommunerne i regionen. MødeModellen sikrer at mødernes indhold & proces er i top, og Væksthus Hovedstaden sparer en tid nu når møderne kan planlægges ud fra den samme model, som udfyldes og justeres i forhold til de(t) land(e) som det konkrete vækstmøde omhandler.

Det næste vækstmøde i rækken finder sted den 23. april(eftermiddag) i København. Her er temaet Kina. Ring til Axel Andreas Beck, projektleder i Væksthus Hovedstaden på 30 10 81 01 hvis du vil høre mere.