Vær klar til at se og udskille arbejdsgrupper

Vær klar til at se og udskille arbejdsgrupper

 

I mange netværk opstår der naturligt et behov for at etablere arbejdsgrupper efterhånden som deltagerne lærer hinanden bedre at kende, og interessen for fælles projekter eller indsatser øges.

Udskil arbejdsgrupperne men hold kontakten!

Men hvis nogen af deltagerne i jeres netværk gerne vil samarbejde om noget, fx løse en fælles opgave, så bør du som netværksfacilitator opfordre dem til at etablere en arbejdsgruppe.

Disse arbejdsgrupper kan være en stor fordel for netværket, hvis I sørger for at holde kontakten med dem i arbejdsgruppen.

Deltagerne kan naturligvis fortsat være med i netværket, men når de gerne vil arbejde på den fælles opgave skal det foregå udenfor netværksmøderne.

Værn om netværkets kerne

Når det er vigtigt, at I er opmærksomme på og udskiller eventuelle netværksgrupper, så er det for at værne om netværkets kerne, som er dialogen om jeres individuelle udfordringer.

Netværkets formål er jo ikke arbejdet om en fælles opgave, for så var det en arbejdsgruppe, I skulle have lavet fra start.

Jo bedre I kan være til at fokusere på videndeling, erfaringsudveksling og sparring i netværket jo bedre muligheder for at få maksimalt udbytte af at være med i netværket.

Lær mere om hvordan I kan styrke netværksarbejdsformen, se nedenfor: