Virtuelle møder optimerer borgerens møde med kommunen markant

Fokuserede og levende virtuelle møder, kursus

 

Virtuelle møder mellem borger og medarbejder forventes at vokset markant i udbredelse i kommunerne som en del af den generelle effektiviseringsindsats.

Sådan lyder det i en undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014/15, som er udarbejdet af KL. Her er kommunerne blevet bedt om at udpege tre digitaliseringsinitiativer, som vil bidrage til størst økonomisk råderum i 2015, og her falder videomøderne ind under overskriften It-stordrift. Skærmløsningerne, som også kaldes virtuel støtte, går i al sin enkelhed ud på at medarbejderen og borgeren aftaler et møde, der foregår over PC, iPad eller smartphone.

Rådgivning af borgere på videomøder

En af de kommuner, der allerede har taget løsningen i brug er Horsens Kommune. Her anvendes videomøderne til rådgivning og vejledning af borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Både borgere og medarbejdere vurderer, at ordningen er mere effektiv og målrettet end det fysiske møde. Medarbejderne vurderer herudover, at den virtuelle rådgivning giver et højere serviceniveau, mindre risiko for vold og trusler samt færre aflyste besøg.

Borgerne vurderer, at ordningen giver dem en øget selvstændighed, øget ansvar og en større fleksibilitet, bl.a. fordi støtten kan modtages, hvorend borgeren befinder sig, det være hjemme på sofaen, på en bænk i parken eller under ferierejsen.

15 % optimering med virtuelle møder

Samlet set vurderes ordningen at give en optimering på ca. 15 pct. i forhold til tidligere, når udgifterne til systemunderstøttelse er trukket fra. Fremadrettet vil Horsens Kommune også tilbyde virtuel alkoholrådgivning og behandling til borgere med et risikabelt alkoholforbrug, der ikke aktuelt er i behandling.

Målgruppen er typisk borgere, der ikke vil tage kontakt til alkoholbehandlingen pga. nervøsitet for at blive opfattet som misbruger og sammenlignet med ”manden på bænken”. Derudover bruges systemet allerede i dag i mindre omfang af kommunens mentorkorps i jobcenteret og af familieområdet.

 

Se mere om undersøgelsen her: De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL’s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015