Walk and talk – nu på rullebånd i mødelokalet

Hos Dansk Standard kan mødedeltagerne nu gå i raskt trav ja – måske endog løbe – uden fare for at støde ind i hinanden under møderne. De nye rullebånd i mødelokalerne gør nemlig, at mødedeltagerne ikke længere behøver at tage overfrakken på og trodse vejrliget, når de gerne vil gå, mens de taler, fortæller Ingrid Elmedal, formand for Dansk Standards Motionsklub.

Kortere og mere effektive møder på løbebåndet

Løbebåndsmøderne tager kortere tid, er mere effektive og deltagerne er mere aktive (i mødets indhold, forstås, ikke kun på båndet). Derudover styrker både den fysiske aktivitet på møderne, samt ledelsens innovative opgør med de traditionelle mødeformer medarbejdernes trivsel.

Der er dog nogle møder, som passer bedre til løbebåndende end andre. Hos Dansk Standard oplever de især, at brainstormmøder, planlægnings- og udviklingsmøder med et begrænset antal deltagere er velegnede, da bevægelsen sætter gang i fantasien og kreativiteten.

Hold balancen og koncentrer dig om mødet samtidig

Da løbebåndene blev introduceret på møderne, blev der brugt meget energi blandt mødedeltagerne på at holde balancen, ikke træde ved siden af osv. Men øvelse gør mester, og nu oplever man ingen problemer med mødeløbebåndet, fortæller Ingrid Elmedal.

Har man hverken plads eller økonomi til at udstyre mødelokalerne med løbebånd, er en rask gåtur udenfor et særdeles konkurrencedygtigt alternativ, oplever vi i AZENA. På den udendørs walk and talk får man oven i købet frisk luft, lys og måske endog lidt sol, som har stor positiv indvirkning på humør, kreativitet og koncentration. Man må godt nok undvære whiteboards osv., og det er ikke let at skrive noget ned mens man går. Men energien fra gåturen, og det man har talt om, bringer et frisk pust ind i mødelokalet, hvor man kan skrive guldkornene fra den friske luft ned.

Vigtigt at bevæge sig ved møder over 1,5 time

Vigtigheden af at være fysisk aktiv på møderne er stærkt undervurderet, specielt når mødetiden rækker udover de 1½ time, ser vi i AZENA. Man behøver ikke noget dyrt udstyr for at gøre en stor forskel for deltagernes fysiske og dermed psykiske velbefindende, koncentration og engagement på mødet. Ud over den udendørs gåtur kan man bede deltagerne rejse sig under dele af mødet, fx hvis de skal skrive eller tegne, eller måske bygge en model af noget sammen. Man kan også bede dem placere sig forskellige steder i lokalet afhængigt at fx deres holdninger til noget. Et par simple øvelser med eller uden fx en træningselastik er også en mulighed.

I værktøjskassen MødeBoxen 2.1 (se nedenfor) finder du en masse konkrete redskaber til hvordan du kan involvere mødedeltagerne på dit møde aktivt fra start til slut.