Tilpas Live webinaret til On-demand-webinaret

Interaktive webinarer - 10 tips

De fleste webinarer afholdes næsten altid første gang, ”live”. Her er deltagerne med virtuelt synkront, dvs. samtidig med at webinarets indlægsholder(e) er ”på”. Nogle gange er der ydermere deltagere fysisk til stede i lokalet, hvor indlægsholderen er.

Efter webinaret har været afholdt ”live” vælger nogle webinar udbydere at lægge en On demand version af webinaret op i en video-version, så andre kan se/høre det, når de har tid.

Ofte er On demand webinaret slet og ret en optagelse af Live webinaret. Det er en dårlig ide, med mindre underholdningsværdien af webinaret er så stor, at tilskueren kan se det som en god film.

Det er sjældent tilfældet.

Sådan transformerer du et Live webinar til et On demand webinar

I On demand udgaven skal webinaret være inspirerende og give mening for den tilskuer, som sidder alene bag skærmen uden interaktion med indlægsholderen. Derfor skal webinaret optimeres eller udvikles specielt dertil.

Det kan du gøre fx ved at klippe udvalgte dele af Live webinaret sammen til korte afsnit, som får overskrifter og et overskueligt kort flow, som tilskueren kan se og følge med i undervejs ift. hvor langt hun/han er kommet.

Hvis du gerne vil aktivere deltagerne undervejs, kan du fx give dem pauser til at tage noter, svare på korte spørgsmål eller lignende. Husk her at tilpasse fx spørgsmålene til individuel asynkron refleksion, da deltagerne jo ikke har en indlægsholder at interagere med.

Du kan evt også peppe webinaret op med effekter som fx kort lyd indtryk osv.