Webinaret som begreb og formidlingsform

* (Øverst) Skærmdump fra PFA pensions intro webinar, se nedenfor.

Begrebet “webinar” er, ikke overraskende, en sammenblanding af ordene web og seminar. Webinar betyder en præsentation, foredrag eller workshop, der sendes over nettet. Da ordet Webinar dukkede op, blev det anklaget for at være en forkert konstruktion, fordi “inar” er ikke er en gyldig endelse. Derfor kom ordet ”Webinar” med på Lake Superior Universitet 2008 Liste over afviste ord, men blev dog samme år accepteret ved at blive inkluderet i Merriam-Webster ordbog. Se mere på Wikipedia

Når I skal holde et webinar skal I tage stilling til formidlingsform og hvilken rolle deltagerne skal spille undervejs. Dette afhænger naturligvis af jeres overordnede formål med at holde webinaret, herunder det udbytte I selv hhv. deltagerne skal have ud af det.

Webinarets tre formidlingsformer

Der findes grundlæggende tre forskellige måder I kan formidle jeres indhold på under webinaret:

1) En eller flere indlægsholdere/eksperter fortæller evt. på skift om det faglige indhold. Måske er der en vært, som siger velkommen osv. og interviewer/stiller spørgsmål til indlægsholderen undervejs. Der kan også være fysiske deltagere tilstede i lokalet, som de virtuelle deltagere måske ser eller hører. Denne formidlingsform svarer til at se noget i TV.

2) Slides eller andet indhold vises på skærmen, mens indlægsholderen forklarer.

3) Fx en website eller et it system vises (desk top deling) mens eksperten forklarer hvordan fx systemet fungerer ved at udføre handlinger undervejs fx ved at flytte curseren, klikke hist og her og udfylde et tekstfelt.

To tilgange til visninger under webinaret

I kan med fordel skifte visningerne af ovennævnte undervejs. Start fx. med en fuld skærms visning, hvor værten siger velkommen eller deltagerne ser et Velkommen slide. Vis derefter fx. både slides og indlægsholder i to vinduer på skærmen, hvor det største vindue er det, som deltageren skal fokusere på fx slides.

Afhængigt af deltagernes tekniske forudsætninger og det, som de eventuelt skal gøre undervejs (interaktion) kan I fastholde de samme vinduer undervejs, flytte rundt på dem, eller vise de forskellige vinduer i forskellige størrelser afhængigt af det, som skal foregå:

  1. Skal deltagerne kun se og høre på jer, så kan I styre deres fokus med varierende fuld skærms visninger.
  2. Ønsker I at gøre webinaret nærværende og praksisnært for deltagerne med interaktion, så kan det være en fordel at fastholde den samme (placering af) vinduerne undervejs.* Den samme placering af vinduerne under webinaret, gør det nemmere for deltagerne at navigere og interagere. Beder I dem fx svare på et spørgsmål i chatten, så ved de, hvor de kan finde chatten på skærmen. Husk dog at forstørre det vindue, som deltagerne skal fokusere på her og nu.

Jo mere deltagerne skal være aktive under webinaret, fx deltager i afstemninger, jo mere involverede og koncentrerede bliver de. Samtidig stiger webinarets tekniske og faciliteringsmæssige kompleksitet. Så vær godt forberedte!

* Se eksempel øverst, som er et skærmdump fra PFA pensions intro webinar. Her er interaktionen med deltagerne højt prioriteret, hvilket giver webinaret et levende og engagerende flow.